Koordinatör  İletişim

 

      Rektör Yardımcısı

E-Posta

 

Telefon

(0312)2024166

Koordinatör Yardımcısı  
Yrd.Doç.Dr.Pınar ŞAFAK  Gazi Eğitim Fakültesi

E-Posta

apinar@gazi.edu.tr

Telefon

 

Üyeler  
Yrd.Doç.Dr.Eylem DAYI  Gazi Eğitim Fakültesi

E-Posta

eylemd@gazi.edu.tr

Telefon

 

       Doç. Dr. Erdal AKSOY   Edebiyat Fakültesi

E-Posta

erdalaksoy@gazi.edu.tr

Telefon

(0312)2021512

   Yrd.Doç.Dr.Muvaffak EFLATUN  Edebiyat Fakültesi

E-Posta

meflatun@gazi.edu.tr

Telefon

(0312)2021347

Arş. Gör. Hatice Cansu Yılmaz Gazi Eğitim Fakültesi

E-Posta

cansuyilmaz@gazi.edu.tr

Telefon

 

Arş. Gör. Pınar Ülger Demiryürek Gazi Eğitim Fakültesi

E-Posta

pdemiryurek@gazi.edu.tr

Telefon

 

Mimar Ebru SAVAŞ 

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı

E-Posta

esavas@gazi.edu.tr

Telefon

(0312)202532

Uzman Meliha KAZAK

 Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

 
Zekiye Nihal YILMAZ 

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı

E-Posta

zekiye.yilmaz@gazi.edu.tr

Telefon

(0312)2022815

Serap ÜNAL

 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

E-Posta

serap.unal@gazi.edu.tr

 

Murat GÜRBÜZ 

Öğrenci Konseyi Başkanlığı

E-Posta

ogrencikonseyi@gazi.edu.tr