Tarihçe - Engelli Danışma Birimi
Tarihçe

14/08/2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma Ve Koordinasyon Yönetmeliği” gereği 1926 yılında kurulan Gazi Üniversitesi Engelli Öğrenci Danışma Birimi çalışmalarını 2005- 2006 yılları arasında Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak yürütmüştür. 2011 yılından itibaren Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren birim; üniversitemizde eğitim gören, yetersizlikten etkilenmiş öğrencilerin akademik ve sosyal hizmetlere eşit bir şekilde erişimini sağlamakla görevlendirilmiştir. Birimden sorumlu koordinatör, koordinatör yardımcısı ve öğrenci temsilcileri gönüllülük esasına dayalı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.