Değerli öğrenciler; 2015- 2016 Eğitim Öğretim Yılı Katkı Payları ve Öğretim Ücretlerine Dair Kararın 3. maddesinin 2. fıkrası aşağıdadır.
 
"Resmi gazetede katkı payı ile ilgili 2015- 2016 yıllarında yayınlanan karara göre " yükseköğretim programlarına kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raprları Hakkında Yönetmelik uyarınca engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, engellilik oranı kadar indirim yapılır. Engelli olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında engelli olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, engellilik oranı kadar yapılacaak indirim tutarı red ve iadeler kaleminden iade edilir. "
 
Bu karara göre, ilgilenen öğrencilerimizin, harç ücretinin geri iadesini talep eden dilekçeyi güncel engelli raporu ile  bağlı olduğu fakülte/enstitüye iletmesi gerekmektedir.
ilgili resmi gazete kararı için aşağıdaki linki tıklayınız.